top of page

1. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

1.1. OBJEDNÁNÍ FOCENÍ

1.2. OBJEDNACÍ LHŮTA

· objednat se lze prostřednictvím kontaktního formuláře na mém webu, emailem, zprávou přes FB nebo telefonicky

· objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a v okamžiku objednání služeb klient přijímá obchodní podmínky, je s nimi srozuměn a nemá proti nim žádné výhrady

· zároveň se má za to, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa a nebude vyžadovat něco, co se vymyká stylu fotografa

· objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti, cca. 1 měsíc před plánovaným termínem focení (v období před Vánocemi může být i delší)

· novorozenecké focení doporučuji zarezervovat ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá co nejdříve po porodu

1.3. ZRUŠENÍ REZERVACE

1.4. NÁHRADNÍ TERMÍN

· pokud se na domluvené focení nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit a budete požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je povinností klienta mi toto oznámit na e-mail případně telefonicky, ideálně s dostatečným časovým předstihem

· berte prosím na vědomí, že pokud budete žádat o náhradní termín, z mé strany Vám bude nabídnut až další nejbližší dostupný/volný termín s ohledem na aktuální obsazenost termínů.

2. CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

2.1. CENA SLUŽEB

2.2. SPLATNOST CEN

· záloha (50 procent) z ceny jednotlivých foto balíčků je splatné v den focení

· doplatek, cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy) je formou doplatku zaplacena převodem na účet, ještě před jejich zpracováním

· pokud nedojde k zaplacení ceny zvoleného foto balíčku, případného příplatku či dodatečného doplatku za fotografie nad rámec balíčku, vyhrazuji si právo zakázku (fotografie) nepředat do doby než je řádně zaplacena.

· cena fotografických služeb se řídí aktuálně platným Ceníkem ke dni Vaší objednávky (viz. sekce Ceník)

3. FOTOGRAFOVÁNÍ - REALIZACE

3.2. ATELIÉROVÉ FOCENÍ

3.1. REALIZACE FOCENÍ

· v ateliéru probíhá focení novorozenců/newborn a miminek (3 – 9 měsíců), pro které je ateliér dispozičně přizpůsoben

- ostatní focení může probíhat jak v ateliéru tak i v exteriéru. Vše záleží na domluvě 

3.3. EXTERIÉROVÉ FOCENÍ

3.4. FOTOBALÍČKY A DOBA FOCENÍ

· v exteriéru probíhá focení dětí a rodin, těhulek

· lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem

· termín exteriérového focení potvrzuji ještě vždy den předem - kvůli počasí a kvůli tomu, zda klient s focením počítá (pokud klient nereaguje, považuji focení za zrušené)

· v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

· doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku

· pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení!

4. VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

4.2. ZASLÁNÍ VÝBĚRU K RETUŠI

4.1. VÝBĚR NÁHLEDŮ PRO KLIENTA

· do 5-ti pracovních dní po uskutečněném focení zasílám neretušované náhledy z focení, ze kterých si budete vybírat fotky dle zvoleného balíčku

· náhledy, které Vám budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádím výhradně já. Jejich počet není pevně stanoven, většinou se pohybuje kolem  30-50 náhledů. Vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.

· dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat(jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)

· zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro Vaši osobní potřebu a k následnému výběru fotografií, které budete požadovat upravit (náhledy fotografií jsou číselně označeny a po Vašem výběru mi odešlete zpět pouze čísla zvolených fotografií)

· vybrané fotografie (čísla zvolených fotografií) k úpravě by měly být z Vaší strany zaslány zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 30-ti dnů od jejich obdržení

· pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě vyhrazuji si prodloužit dobu dodání fotografií !!! (viz. Dodací lhůta fotografií)

· pokud klient nezašle fotografovi svůj výběr fotografií k úpravě ve lhůtě do 3 měsíců od obdržení náhledů k výběru, vyhrazuje si fotograf právo provést výběr fotografií pro úpravu sám. Tyto fotografem vybrané fotografie budou fotografem upraveny a zaslány klientovi. Zbylé neupravené fotografie budou v souladu s obchodními podmínkami vymazány

5. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

5.1. DODACÍ LHŮTA FOTOGRAFIÍ

· doba dodání fotografií je 4 – 8 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení!

5.3. PŘEDÁNÍ FOTOGRAFIÍ

· fotograf předá hotové fotografie klientovi na adrese fotoateliéru

· na žádost klienta fotograf zašle hotové fotografie poštou a to na náklady klienta 

6. ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

6.1. RETUŠE

6.2. FORMÁT FOTOGRAFIÍ

· u rodinných fotografií a fotografií dětí provádím základní úpravy jako ořez, kontrast, jas, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, modřiny, škrábance. Všechny fotografie budou dodány i v černobílém provedení.

· u těhotenských fotografií provádím zjemnění pleti

· častým problémem jsou tetovačky na rukou dětí, které jdou obtížně na fotkách odstranit. Pokud je na fotkách mít nechcete, odstraňte je prosím dětem před focením.

· zpracované fotografie budou dodány ve formátu .JPG a v poměru stran 2:3 v plném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a ve zmenšené verzi

· NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI !!!

6.4. FOTOGRAFIE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ, VYVOLÁNÍ FOTOGRAFIÍ, TISK

6.3. SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA RETUŠ

· speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek a kruhů pod očima, bělení zubů, odstranění tetovaček u dětí, atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 100,- za fotografii, je nutné tyto požadavky sdělit fotografovi během focení, nejpozději však při zaslání výběru z neupravených náhledů k retuši. Některé typy úprav jako dobarvení odrostů vlasů, zeštíhlení postavy, domalování laku na nehty, korekce umělých nehtů či vytvoření makeupu formou postprodukce v PC neprovádím (před fotografování doporučuji využít služeb kadeřnice, manikérky, vizážistky atd.)

· nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

· fotografie v elektronické podobě jsou předány prostřednictvím klientské galerie

· reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku

6.5. ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

6.6. SOUHLAS S POSKYTNUTÍ FOTOGRAFIÍ

· všechny neupravené fotografie (raw formáty) archivuji po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR)

· pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby

· fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu 1 roku od odevzdání zakázky

Všechny zveřejněné fotografie na svých webových stránkách nebo na sociálních sítích disponují souhlasem dotčených osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo e-mailem na uvedené adrese či e-mailu v sekci Kontakt.

6.7. AUTORSKÁ PRÁVA

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.1.2016

AKTUALIZOVÁNO: 04.02.2020

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

bottom of page